ATIKSU ARITMA

Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılabilirlik

İşletmede yapılacak olan atıksu arıtma tesisinin fizibilite çalışmalarını kapsar.

İşletmenize özgü değerler, mühendislerimiz tarafından titizlikle toplanır ve bulunan parametreler ön projelendirmede kullanılmak üzere hazırlanır.

Tasarım öncesi gereken JAR testine ve laboratuar analizlerine tabi tutulur.

Yapılan fizibilite sonrası edilen verilerle, uygun görülen sistemin ön proje tasarımı yapılır.