ATIKSU ARITMA

Atıksu Arıtma Tesisleri

Atıksu arıtma tesisleri spesifik çözümler gerektiren yapısı nedeniyle, ihtiyacın tam ve doğru saptanması, uygun tasarlanması, ekonomik ve işlevsel olması gerekir. Endüstriyel ve Evsel atıksu arıtma tesislerinin tasarım ve imalatında mühendislerimiz, üretim prosesinden veya kullanımdan kaynaklanan atıksu karekterizasyonu ve arıtılabilirlik çalışmalarını;

  • Su kirliliği kontrolü yönetmeliği (SKKY)
  • Belediye ve Organize Sanayi Kanal Deşarjı Standartlarını
  • İşletme Şartlarını
  • Yatırım ve işletme maliyetlerini

dikkate alarak en uygun arıtma prosesini belirlemektedirler.

Atıksular evsel ya da endüstriyel olsun, deşarj standartlarına uygun hale getirilmesi zorunluluğu yönetmeliklerce belirlenmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisi Proses Tasarımı

Armada Arıtım, işletmenizde kullanılacak sistemlerinizin tasarımını yaparken amaca uygunluğunu inceler ve işletmede yaptığı keşiften elde ettiği bulguları laboratuar ortamında değerlendirir.

Mühendislerimizin projelendirdiği sistem kaliteli ve yüksek performanslı ürünlerle dizayn edilir ve montaj teknisyenlerimiz tarafından tesisatınıza en uygun şekilde şekilde yapılandırılır.

Montajı biten sistemlerinizin işleyiş ve gerekirse acil müdahale anında yapılması gereken tüm bilgiler aktarılarak eğitim hizmeti verilir.