ATIKSU ARITMA

DAF - Çözünmüş Hava Filatasyonu

DAF (Dissolved Air Flotation), yani çözünmüş hava ile yüzdürme teknolojisi, katı madde ve yağ giderimi konularında çok başarılı ve verimli bir sistemdir.

Basınçlı bir tüp içerisinde hava, su içerisinde çözündürülerek su ve hava karışımı özel nozullar vasıtasıyla sisteme verilir. Basınçlı ortamdan çıktığı anda serbest kalan hava, sudan ayrışarak düşük basınçtaki çözünürlüğü ile dengelenir. Bu prensip çerçevesinde işlem uygun şekilde yapıldığı takdirde büyük miktarda ince hava kabarcığı üretilmiş olur.

Basınç, kompresörde üretilen basınçlı havanın, basınç tankında biriktirilmesi ile oluşturulur.

Sistemde üretilen bu hava kabarcıkları 30 ila 50 mikron çapında olup çok yavaş bir hızla yükselirken su içerisindeki katı maddeleri de yukarı taşır. Yüzeyde oluşan çamur tabakası ya da köpük formu almış partikül ve hava kabarcık kümeleri mekanik sıyırıcı tarafından sıyrılarak alınır ve köpük/çamur toplama haznesinde toplanır. Ağır olan partiküller ise dibe çöker. Arıtılmış su, çıkış savağından savaklanarak deşarj veya bir sonraki arıtma ünitesi hattına verilir.

DAF (Dissolved Air Flotation)sistemi, flokülasyon ile kombine olarak kullanıldığı zaman çok çeşitli faydaları olabilir. Arıtma tesisi üzerindeki yükü azaltmak, biyolojik arıtma havuzlarındaki MLSS'in (Mixed Liquor Suspended Solids), dolayısıyla biyokütle miktarının yüksek tutulmasına imkân sağlamak, aktif çamur çöktürme havuzlarındaki yükü azaltmak, ön arıtma'yı aktif çamur yoğunlaştırma ile kombine etmek ve benzeri faydalar örnek olarak verilebilir.

Uygulamanın tipine göre farklı özelliklere sahip DAF üniteleri seçilebilir.Tüm çelik malzeme epoksi boyalı karbon çelikten imal edilir.