Endüstriyel Atık Su Arıtma    |    Evsel Su Arıtma    |    Paket Arıtma

Evsel Atık Su Arıtımı

Evsel nitelikli atıksuyun arıtımlında en uygun yöntem biyolojik arıtmadır.

ARMADA ARITIM tarafından Ardışık Kesikli Reaktör ve Sürekli Sistem teknolojisi ile dizayn edilmektedir. 

Sürekli sistemde klasik aktif çamur prosesinde olduğu gibi havalandırma ünitesinde blower ve membran difüzörlerle havalandırma sağlanmakta, çökeltme havuzunda çöken mikroorganizmalar sürekli sisteme verilmesi esasına dayanmaktadır.

Ardışık kesikli reaktör prosesinde havalandırma ve çökeltme işlemlerinin belirlenen peryotlarda aynı tank içerisinde uygulanması esasına dayanmaktadır.

Arıtma çıkış suyu deşarj kriterlerine uygun olduğundan bahçe sulamada kullanılabilir.

ARMADA ARITIM bu kapsamda, betonarme ya da saç tank şeklinde biyolojik arıtma uygulama hizmeti sunmaktadır.

Uygulama Alanı