ATIKSU ARITMA

Biyolojik - Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Firmamız evsel atıksu arıtma tesislerinde, betonarme ya da saç tank şeklinde biyolojik arıtma uygulamaları gerçekleştirmektedir. Evsel nitelikli atıksuyun arıtıılmasında en uygun yöntem biyolojik arıtmadır.

Tesisin kapasitesi belirlenirken atıksuya neden olan insan sayısı ve su tüketim miktarı değerleri dikkate alınır.Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri Armada Arıtım tarafından Ardışık Kesikli Reaktör ve Sürekli Sistem teknolojisi ile dizayn edilmektedir.

Sürekli Sistem
Sürekli sistemde klasik aktif çamur prosesinde olduğu gibi, havalandırma ünitesinde blower ve membran difüzörlerle havalandırma sağlanarak, çökeltme havuzunda çöken mikroorganizmaların sürekli sisteme verilmesi esasına dayanmaktadır.

Ardışık Kesikli Reaktör
Ardışık kesikli reaktör prosesinde havalandırma ve çökeltme işlemlerinin belirlenen periyotlarda aynı tank içerisinde uygulanması esasına dayanmaktadır.