ATIKSU ARITMA

Evsel Paket Atıksu Arıtma Tesisleri

Evsel paket atıksu arıtma tesisleri, üretim prosesleri dışı kullanılan, evsel (WC, lavabo, vb.) kaynaklı atıksuların arıtımı için dizayn edilen taşınabilir tip atıksu arıtma tesisleridir.

Ağırlıklı olarak biyolojik arıtma uygulamalarının kullanıldığı su tipleri evsel atık sulardır. Deşarj edilen suyun istenilen niteliği sağlaması için ek olarak fiziksel arıtma ünitelerine de ihtiyaç duyulabilir.

Evsel atıksuların yeniden kullanılır hale gelmesi gerekli olduğunda ileri arıtma sistemleri kullanılır.

 Firmamız tarafından imalatı tamamlanan paket sistem montaj yapılacağı alana nakledilir. Gerekli bağlantıları yapıldıktan sonra devreye alınır. Maksimum ölçüde otomatik kullanıma uygun olarak tasarladığımız bu sistemlerde yalnızca belirli periyotlarda sarf ürünleri takviyesi yapılır.