Su Yumuşatma Cihazı    |    Multi – Media Kum Filtresi    |    Aktif Karbon Filtresi

Ultra Viole Sistemleri    |    Ters Osmos Sistemleri    |    Çok Elemanlı Kartuş Filtre

Deiyonizasyon Sistemleri 

 

Ters Osmos Sistemleri

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (deniz suyu, iletkenliği yüksek olan kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine TERS OSMOS denilmektedir.

Ters Osmos (Reverse Osmos) cihazının suyu saflaştırma ve bu sayede içme suyu kalitesinde su temin etme yöntemi üstün bir sentetik yarı geçirgen membran teknolojisine dayanır.

Ters Osmos çalışma prensibi; cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesindedir.Su, membranlar üzerinde bulunan gözeneklerden yüksek basınç altında geçmeye zorlanır.Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu gözeneklerden geçebilirken suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır.Membran yüzeyinin sürekli olarak temiz ve tıkanmadan kalmasını sağlayan ise membran elementi için gerçekleşen çapraz akış işlemidir.Çapraz akış işlemi sayesinde bir kısım üretim suyu membrandan geçerken bir kısım konsantre su membran yüzeyine paralel hareket ederek safsızlıkların membrana yapışmasını engeller. Yapılan bu işlem diğer filtrasyon sistemlerine göre çok daha iyi kalitede su elde etmeye olanak verir.

Gelişen teknoloji ile beraber tamamen otomatik Ters Osmos cihazlarının üretimi mümkün olmuş ve istenilen debide yüksek kalitede su elde edilebilmiştir.

MATEC Ters Osmos Sistemlerinin evsel ve endüstriyel olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Arıtılacak suyun kapasitesi ve parametrelerine bağlı olarak dozaj pompaları ve benzeri ekipmanlar komple şasi üzerinde dizayn edilir.

MATEC Ters Osmos Sistem dizaynı membran üreticileri tarafından sağlanan simülasyon programı ile yapılmaktadır. Ters Osmos Sisteminin içereceği membran sayısı ve tipi, uygulanacak basınç, geri kazanım oranı gibi bilgiler ancak ham su parametrelerinin çok iyi analiz edilmesi ile elde edilebilir.

 MATEC TERS OSMOS SİSTEMİ İLE ARITILAN MADDELER ve ARITILMA ORANLARI (%)

 Asbest

98-99

Demir

97-98

Nikel

97-99

 Arsenik

94-96

Florür

93-95

Potasyum

94-97

 Alüminyum

96-98

Fosfat

98-99

Radyoaktivite

93-97

 Amonyum

90-95

Gümüş

95-97

Silis

92-95

 Bikarbonat

90-95

Klorür

90-95

Siyanür

92-95

 Bakır

97-98

Kurşun

96-98

Silikat

94-96

 Baryum

96-98

Kalsiyum

95-98

Sülfat

97-98

 Bor

90-95

Krom

96-98

Sodyum

89-90

 Bakteri

99

Kadmiyum

95-98

Sertlik

96-98

 Borat

50-55

Magnezyum

95-98

Haşere Önleyiciler

95-98

 Civa

95-97

Manganez

97-98

TDS

90-95

 Çinko

97-99

Nitrat

90-95

İletkenlik

96-98

 

Model

Kapasite

Çalışma Basıncı (psı)

Membran

Motor Gücü  HP

GPD

25 OC*

15 OC**

lt/gün

 MATEC DLX 250

250

945

630

200-225

2,5” x 21”

1/3

 MATEC DLX 500

500

1890

1260

200-225

2,5” x 40”

1/3

 MATEC DLX 1000

1000

3780

2550

200-225

4” x 21”

1/3

 MATEC DLX 2000

2000

7500

5000

200-225

4” x 40”

1

 MATEC DLX 4000

4000

15000

10000

200-225

4”x40” (2 ad)

1 1/2

 

DLX Tipi Cihazlarda maksimum giriş suyu TDS’ i 1000 ppm dir.

DLX SERİSİ CİHAZLAR STANDART ÖZELLİKLERİ

* SS gövde ve membrane hausing

* %98 saflaştırma oranı

* TFC membrane

* İletkenlik monitör, Dijital (mikroS/cm)

* 20” 5 ve 1 mikron ön filtre

* Atıksu debimetresi

* Arıtılmış su debimetresi

* Basınç regülatör vanası

* Atık ayarlama vanası

* Giriş su sensörü

* Giriş suyu selonoidi

* Rotary vana pompa

* Sistem kontrol ışıkları