Endüstriyel Atık Su Arıtma    |    Evsel Su Arıtma    |    Paket Arıtma

Endüstriyel Atık Su Arıtımı

ImageARMADA ARITIM;

dikkate alarak sanayi kuruluşuna en uygun arıtma prosesi belirlemektedir.

Bu kapsamda, prolipropilen ve saçtan tankların imali ve temin edilen ekipmanların montajı ARMADA ARITIM personeli tarafından gerçekleştirilmekte ve ardından tesisi devreye alınarak çalışır durumda teslim edilmektedir.

ARMADA ARITIM arıtma tesisinin teslim edilmesinin ardından hizmeti sonlanmayıp, servis, yedek parça hizmetini sürdürmektedir. 

Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri aşağıda verilen üretim tesislerinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atık suların arıtılması amacı ile dizayn edilmektedir