ATIKSU ARITMA

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

Endüstriyel atıksuların deşarjında yönetmeliklerin öngördüğü parametreleri sağlama zorunluluğu vardır. Atıksu arıtma tesisinin tasarımı bu parametreler doğrultusunda yapılır. Artıma prosesi belirlenirken:

  • Üretim prosesinden kaynaklanan atıksu karakterizasyonu ve arıtılabilirlik çalışmaları
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ve Belediye ve Organize Sanayi Kanal Deşarjı Standartları
  • İşletme Şartlarını
  • Yatırım ve işletme maliyetleri

dikkate alarak sanayi kuruluşuna en uygun arıtma prosesi belirlenmektedir.

Endüstriyel Atıksuların Arıtılma Teknikleri

  • Fiziksel Arıtma
  • Kimyasal Arıtma
  • Biyolojik Arıtma
  • İleri Arıtma

Bu kapsamda, prolipropilen ve saçtan tankların imali ve diğer ekipmanların montajı firmamız tarafından gerçekleştirilir. Tesis devreye alınarak çalışır durumda teslim edilir

Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri aşağıda verilen üretim tesislerinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atık suların arıtılması amacı ile dizayn edilmektedir.