ATIKSU ARITMA

Atıksu Geri Kazanım - SBR

Artan dünya nüfusu, endüstriyel gelişim, tarım gibi alanlarda kullanılan su, kaynakları hızla azaltmakta, atıksuları ise arttırmaktadır. Bu nedenle günümüzde atıksuların yeniden kullanımına yönelik çalışmalar ivme kazanmakta ve atıksuların yeniden kullanımı alternatif su kaynağı olarak gündeme gelmektedir.

 Arıtılan atıksuların başlıca kullanım alanları şöyle sıralanabilir:

  • Endüstriyel kullanım
  • Evsel kullanım
  • Tarımsal sulama
  • Yer altı sularının beslenmesi

Atıksuların geri kazanımı ile su kaynakları daha uzun süre kullanılabilir olacak, kirlenme azaltacak ve ekonomiye de katkısı olacaktır.

Atıksuların geri kazanımının öneminin artması, su tüketimindeki ters orantılı seyrin göstergesidir. Su kaynakları azalırken su tüketimi hızla artmaktadır. Tatlı suyun büyük bölümünün tarımda kullanılması, evsel ve endüstriyel atıksuların direkt deşarjı, endüstriyel üretimin çoğalması ve su tüketim maliyetlerinin artmasıyla atıksuların geri kazanımı zorunlu hale gelmiştir.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği, korunması ve maliyetlerin düşürülmesi açısından atıksu geri kazanım tesislerinin yapılandırılması şirketimiz tarafından başarıyla hayata geçirilmektedir.